KVR_header_ny_II.jpg

Skaermklipp2.PNGFokus Vombsjön

Nu har Fokus Vombsjön startat!

Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka då ett mail till fokusvombsjon@kavlingean.se så får du ett mail när ny information har lagts ut på denna sida.

Syfte och mål

Tre mål har satts upp för projektet:

 • Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
 • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
 • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden.

Mer information om hur projektet är organiserat finns här: Projektbeskrivning

Planerade arbetsområden

För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång.

De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

 1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
 2. Status Vombsjön
 3. Miljöövervakning
 4. Fiskförvaltning
 5. Intern fosforbelastning
 6. Extern fosforbelastning
 7. Kommunikationsarbete

Arbetsgrupp

Projektets arbetsgrupp består av representanter från:

 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Sjöbo kommun
 • LRF
 • Markägare
 • Yrkesfisket
 • Sportfisket
 • Sydvatten
 • Kävlingeåns vattenråd
 • Länsstyrelsen (adjungerad)

IMG_5561.JPG

Välkommen på informationsmöte!

Tisdagen den 6 november hålls två informationsmöten om Fokus Vombsjön på Övedskloster.

När: Tisdag 6 november

kl. 15.00 - 17.00 och 17.30 - 19.30

Var: Övedskloster

Orangeriet/Marknadshallen

Anmälan görs till fokusvombsjon@kavlingean.se

Ange namn, antal deltagare, samt vilket av de två mötena du önskar delta på

OSA: 30 oktober

Frågor: Kontakta Linda Parkefelt, projektledare, linda.parkefelt@sydvatten.se, 010-5151052

Program

Kävlingeåns vattenråds ordf. Thomas Quist hälsar välkomna

Hans Ramel berättar om Övedskloster och dess verksamhet

Linda Parkefelt, projektledare, samt Anna Olsson, sekreterare, berättar om Fokus Vombsjön

Frågestund och diskussion

Fika och mingel

Inbjudan till informationsmötet

Information om Vombsjön

Faktasammanställning om Vombsjön, Ekologgruppen 2017, på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd

Vombsjön - Redovisning från sjödatabasen, Länsstyrelsen i Skåne 2012

Temadag om Vombsjön - Sammanställning

Information om Vattendialog Torpsbäcken

Informationsbroschyr Vattendialog Torpsbäcken

Kontaktuppgifter:

Linda Parkefelt, forskningsledare Sydvatten AB, projektledare Fokus Vombsjön: Linda.Parkefelt@sydvatten.se

Anna Olsson, samordnare Kävlingeåns vattenråd, sekreterare Fokus Vombsjön: Anna.Olsson2@lund.se

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png