KVR_header_ny_II.jpg

OBS! Denna sida är under uppbyggnad!

Fokus Vombsjön

Information om Vombsjön

Faktasammanställning om Vombsjön, Ekologgruppen 2017, på uppdrag av Kävlingeåns vattenråd

Vombsjön - Redovisning från sjödatabasen, Länsstyrelsen i Skåne 2012

Temadag om Vombsjön - Sammanställning

Kontaktuppgifter:

Linda Parkefelt, Sydvatten AB, projektledare Fokus Vombsjön: Linda.Parkefelt@sydvatten.se

Anna Olsson, Kävlingeåns vattenråd, sekreterare Fokus Vombsjön: Anna.Olsson2@lund.se

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png