KVR_header_ny_II.jpg

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har vattenrelaterade frågor som berör Kävlingeåns avrinningsområde.

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

Kontaktperson är Karl Asp.

Telefon: 046-359 54 21 (direkt)

               046-359 50 00 (växel)

E-post: mailto:Karl.asp@lund.se

Adress:

Kävlingeåns vattenråd

Tekniska förvaltningen

Box 41

221 00 Lund

Organisationsnummer: 802459-2043

Kundnummer Jordbruksverket: M17821

Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)

Fakturaadress:

Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun

TF998500

Box 5

221 00 Lund

IMG_1505-Kopia.JPG

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png