KVR_header_ny_II.jpg

Kävlingeåns vattenvårdsprogram

2017

Slutrapport för Miljöanpassning av vandringshinder i Kävlingeån

Slutredovisning för Vattendialog Borstbäcken

Utredning av markersättning vid genomförande av vattenvårdsprojekt

Faktasammanställning Vombsjön

2016

Vattendialog Torpsbäcken - Åtgärder för bättre vattenkvalitet

Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp I, 2012-2015: Slutrapport

Höga och låga vattenflöden i vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde

LOVA-rapporter:

Restaurering av översilningsvåtmarken på

Veberöds ljung

2015

LOVA-rapporter:

Gäddvåtmarker utmed Kävlingeån

Sularpsbäcken: avfasning av dikesslänter

Projekt Hjularöd - Uppföljning av vattenkemi

2014

Urval av åtgärdsområden - Underlag för arbete inom Kävlingeåns vattenvårdsprogram

2012

Överenskommelse mellan Kävlingeåns vattenråd och Kävlingeåprojektet

2011

Samarbetsavtal för Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Vattenvårdsprogram Kävlingeån-Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2012-2021

Vattenvårdsprogram Kävlingeån-Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2012-2021, bilagor

Hejdeholm.JPG

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png