KVR_header_ny_II.jpg

Pågående upphandlingar

Vattenvårdsprogram Kävlingeån: Genomförande av del av etapp II, samt etapp III:

Förfrågningsunderlag

Bilaga 1 Samarbetsavtal för Vattenvårdsprogram Kävlingeån 2012-2021

Bilaga 2 Vattenvårdsprogram Kävlingeån - Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2012-2021

Del 1 Fördjupad åtgärdsplan

Del 2 Bilagor

Bilaga 3 Delegations- och arbetsordning

Del 1 Delegations- och arbetsordning

Del 2 Arbetsgång vattenförvaltning

Del 3 Arbetsgång recipientkontroll

Del 4 Arbetsgång vattenvårdsprogram sida 1

Del 5 Arbetsgång vattenvårdsprogram sida 2

Del 6 Arbetsgång vattenvårdsprogram sida 3

Del 7 Delegation för avtalsskrivning och upphandling

Bilaga 4 Avtalsmall för åtgärdsarbete

Anbud ska vara vattenrådet tillhanda senast 2017-10-31

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png