KVR_header_ny_II.jpg

Protokoll m m från styrelsen

2019

2019-02-14

Protokoll

Mötets generella presentation

Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

2018

2018-11-29

Protokoll

Mötets generella presentation

Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

Per Olsson, Toxicon: Ålgräsundersökning i Lommabukten 2018

2018-09-27

Protokoll

Mötets generella presentation

Karl Holmström & Siri Wahlström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

2018-05-24

Protokoll årsstämma (justerat)

Protokoll konstituerande sammanträde (justerat)

Mötets generella presentation, samt Linda Parkefelts & Anna Olssons presentation: Fokus Vombsjön

Tette Alströms presentation: Redovisning av pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån

Madelene Svelanders presentation: Redovisning av 2017 års vattenundersökningar i Kävlingeån

2018-04-26

Protokoll

Mötets generella presentation

Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

2018-02-15

Protokoll

Mötets generella presentation

Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

2017

2017-12-07

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat)

Mötets generella presentation

Josefin Tollgren & Julia Walldén, examensarbete: Modellering av dämmen med HEC-RAS - En flödesanalys i Kävlingeån

Per Olsson, Toxicon: Ålgräsundersökning i Lommabukten 2017

Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån etapp II

2017-09-21

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat)

Mötets generella presentation

Kristian Nilssons presentation: Semi-AquaticLife

Jonas Johanssons presentation: Översvämningsplan för Lunds kommun

Jonas Johanssons presentation: Projekt Vombsjön

2017-05-18

Protokoll årsstämma (justerat)

Protokoll konstituerande sammanträde (justerat)

Mötets generella presentation

Tette Alströms presentation: Utredning av Vombsjön

Caroline Svärds presentation: Kävlingeåns recipientkontrollprogram 2016

2017-04-27

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat)

Mötets generella presentation

Jonas Johanssons presentation: Strandskydd

Jonas Johanssons presentation: Markersättning inom Kävlingeån

Tette Alströms presentation: Vombsjön

Tette Alströms presentation: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån Etapp II

2017-03-02

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat)

Tette Alströms presentation: Vattenvårdsprogram Kävlingeån Etapp II

Jonas Johanssons presentation: Ekologgruppens utredning av markersättningsnivåer för vattenvårdsåtgärder

Jonas Johanssons presentation: Kävlingeåns huvudfåra

2016

2016-12-01

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat med fungerande länkar)

Mötets generella presentation

Anders Eklövs presentation: Förstudie - miljöanpassning/återställning av Kävlingeån

Per Olssons presentation: Ålgräs i Lommabukten 2016

Karl Holmströms presentation: Slutrapport etapp I samt pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån

2016-09-22

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat med fungerande länkar)

Ea Badens presentation: Höga och låga flöden i vattendrag i Kävlingeåns avrinningsområde

Tette Alströms presentation: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån

2016-05-26

Protokoll stämma (justerat)

Protokoll stämma (ojusterat)

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde (justerat)

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde (ojusterat)

Madeleine Svelanders (AlControl) presentation av recipientkontrollen i Kävlingeån 2015

Karl Holmströms (Ekologgruppen) presentation av arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån

2016-04-21

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat med fungerande länkar)

Anna Olsson: mötets generella presentation

Karl Holmström & Tette Alström: Pågående arbete inom Vattenvårdsprogram Kävlingeån

2016-02-25

Protokoll (justerat)

Protokoll (ojusterat med fungerande länkar)

Jonas Johanssons presentation från mötet

Karl Holmströms presentation från mötet

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png