KVR_header_ny_II.jpg

VattenAtlas

Kävlingeåns VattenAtlas sammanställer all tillgänglig kartinformation relaterat till vatten. Här finns aktuell data från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl. tillsammans med kommunernas egen data. Verktyget ska förbättra vattenförvaltningen genom att underlätta planering över kommungränser. Kävlingeån är först med denna samlade information i en öppen karta.

Framtagandet av Kävlingeåns VattenAtlas har finansierats av avrinningsområdets kommuner, Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), Kävlingeåns vattenråd och Region Skånes Miljövårdsfond.

VSPU-2.png

Karttjänsten är under utveckling och kan flyttas. Kartan ovan fungerar som en länk till den aktuella versionen.

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png