KVR_header_ny_II.jpg

Välkommen!

 

Välkommen till Kävlingeåns vattenråd. Här hittar du mycket information om Kävlingeån, vattenrådet och om vattenrådets olika verksamheter.

Vinnare av det nationella vattenmiljöpriset

Sjöstjärnan 2015!

Sjoestjaernan_stor.jpg

Fokus Vombsjön

I projektet Fokus Vombsjön tar Kävlingeåns vattenråd tillsammans med berörda aktörer ett helhetsgrepp på de vattenrelaterade miljöproblemen i och runt Vombsjön för att förbättra sjöns och de tillrinnande vattendragens vattenkvalitet och ekologiska status. För mer information: Fokus Vombsjön

Examensarbete?!

Det finns alltid intressanta och tillämpade frågeställningar med koppling till Kävlingeån att göra examensarbete om.

VattenAtlas

- kartbaserad information med koppling till vatten i Kävlingeåns avrinningsområde

Kaevlingeaan_aro.jpg

 

- Länk till anlagda våtmarker i

Kävlingeåns avrinningsområde

Senaste uppdateringar:

2019-11-18

Slutrapport LOVA-projekt vattenvårdsåtgärder Kävlingeån

Protokoll styrelsemötet 2019-09-26

Protokoll beredningsgruppen 2019-08-28

2019-10-09:

Protokoll styrelsemötet 2019-04-25

BILDGALLERI FÖR KÄVLINGEÅN

Klingavaelsaan_graevning.JPG Elritsa_lekdraekt_II.JPG Kavlproj_hemsida_teaser.jpg

Intresserad av att anlägga damm?

En av de effektivaste metoderna för att minska läckaget av näringämnen samt gynna växt- och djurliv är att anlägga dammar och våtmarker. Är du intresserad? Klicka på bilden!

Kävlingeåns vattenvårdsprogram

Åtgärder för att minska läckagen av näring-sämnen, öka den biologiska mångfalden samt stärka möjligheterna till rekreation kommer att genomföras fram till 2021.

Kävlingeåprojektet

Projektet som avslutades 2012 är ett av Svergies mest omfattande åtgärdsprogram för att minska läckaget av näringsämnen till havet.

Eslövs kommun

Hörby kommun

Höörs kommunKävlingeå kommun

Lomma kommun

Lund_kmn_logo.jpgSjöbo kommun

tomelilla75px.gif

VA-syd_logo.png

Sydvatten.png