Kontakta oss gärna om du har vattenrelaterade frågor som berör Kävlingeåns avrinningsområde.

Vattenrådets kansli är förlagt till Park- och Naturkontoret på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun.Till kansliet kan du vända dig om du har frågor, vill ha mer information, om du som markägare eller arrendator har problem med din befintliga damm/våtmark eller om du är intresserad av att genomföra någon form av vattenvårdsåtgärder.

Kontaktperson

Therese Parodi
Telefon: 046 359 47 63
therese.parodi@lund.se

Adress

Tekniska förvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Faktura adress

Kävlingeåns vattenråd,
Lunds kommun
TF998500
Box 5
221 00 Lund
Organisationsnummer: 802459-2043 
Kundnummer Jordbruksverket: M17821 
Bankgiro: 991-1355 (Lunds kommun)