Remisser och samråd

Kävlingeåns vattenråd fungerar som remissinstans för vattenrelaterade frågor som berör vattnet i Kävlingåns avrinningsområde.

Förteckning över remisser som Vattenrådet svarat på.

Yttrande stambana

Yttrande strandskydd

Yttrande Kävlingeåns vattenråd