Välkommen

Välkommen till Kävlingeåns vattenråd. Här hittar du mycket information om Kävlingeån, vattenrådet och om vattenrådets olika verksamheter.

Vinnare av det nationella vattenmiljöpriset

Sjöstjärnan 2015!

Sjoestjaernan_stor.jpg

Fokus Vombsjön

I projektet Fokus Vombsjön tar Kävlingeåns vattenråd tillsammans med berörda aktörer ett helhetsgrepp på de vattenrelaterade miljöproblemen i och runt Vombsjön för att förbättra sjöns och de tillrinnande vattendragens vattenkvalitet och ekologiska status. För mer information:
Hemsida
Fokus Vombsjön

Välkommen på biosfärfestival 9-17 sept och Kävlingeåns vattenråd arrangerar den 13 sept en aktivitet om Vombsjön och fisk.

https://storkriket.se/event/fiskeri-och-vatten-i-vombsjon/

VattenAtlas

– kartbaserad information med koppling till vatten i Kävlingeåns avrinningsområde.