Välkommen

Välkommen till Kävlingeåns vattenråd. Här hittar du mycket information om Kävlingeån, vattenrådet och om vattenrådets olika verksamheter.

Vinnare av det nationella vattenmiljöpriset

Sjöstjärnan 2015!

Sjoestjaernan_stor.jpg

Fokus Vombsjön

I projektet Fokus Vombsjön tar Kävlingeåns vattenråd tillsammans med berörda aktörer ett helhetsgrepp på de vattenrelaterade miljöproblemen i och runt Vombsjön för att förbättra sjöns och de tillrinnande vattendragens vattenkvalitet och ekologiska status. För mer information: Fokus Vombsjön

 

Algväktarprojektet

Från och med den 1 juli och under sommaren 2020 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid fem olika stränder runt Vombsjön. Resultaten granskas och sammanställs av forskare på Lunds Universitet. Du hittar mer information här Algblomning i Vombsjön

VattenAtlas

– kartbaserad information med koppling till vatten i Kävlingeåns avrinningsområde.