Är du intresserad av att göra ett examensarbete med koppling till Kävlingeån? Kontakta oss gärna!

Tekniska Förvaltningen, Lunds kommun
Vattenrådssamordnare
Kävlingeåns vattenråd & Höje å vattenråd
Telefon kontor: 046 359 54 21
E-post: karl.asp@lund.se