Förekomst av algblomning i Vombsjön sommaren 2021

Bakgrund

Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. De bildar basen av födoväven, ungefär som gräset på savannen. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton vilket benämns som algblomning. Vissa arter av växtplankton som tillhör gruppen cyanobakterier bildar gifter (algtoxiner) i vattnet. Ett exempel är cyanobakterien Microcystis som är vanligt förekommande i Vombsjön och i andra sötvatten. Algtoxiner kan ge hudirritation och klåda i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur (men även kor och hästar) – det är därför rekommenderat att undvika bad vid kraftig algblomning.

För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2021 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet.

Rapportering av algblomning

Den uppskattade mängden cyanobakterier (algförekomst) i Vombsjön presenteras i tabellen nedan tillsammans med en bedömning av algblomningen utifrån Världshälsoorganisationen (WHO) gränsvärden för cyanobakterier i badvatten. Vi mäter även halter av algtoxiner (microcystiner) minst en gång per vecka. Uppdatering sker vanligtvis dagligen vid 13-tiden. Generellt råd är att undvika bad när vattnet är så grönt att du inte ser dina fötter när du står i knädjupt vatten. När det är algtoxiner i vattnet undvik bad.

Algförekomst i Vombsjön

DatumProvtagningsplatsAlgförekomst (mg/L)Bedömning (se bedömningsgrunder)Microcystinhalter(ppb)
2021-09-30
Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-09-30
Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-29Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-09-29Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-09-27Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-09-27Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-27Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-26Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-09-26Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-26Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-25Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-24Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-23Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-23Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-22Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-22Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-22Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-21Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-21Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-21Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-20Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-19Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-18Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-09-18Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-17Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-17Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-16Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-15Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-15Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-15Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-14Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-14Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-14Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-13Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-13Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-12Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-12Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-11Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-11Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-10Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-09-10Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-09Östra – Badplatsen<2grön
2021-09-09Södra – Vomb 135>10röd
2021-09-09Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-09-08Södra – Vomb 1352-10gul
2021-09-08Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-09-07Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-07Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-06Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-06Östra – Badplatsen>10röd
2021-09-05Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-05Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-04Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-04Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-03Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-03Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-02Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-09-02Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-09-01Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-31Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-08-31Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-30MItt på sjön0
2021-08-30Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-08-30Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-29Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-29Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-28Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-28Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-28Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-27Östra – Badplatsen2-10gul
2021-08-27Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-26Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-26Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-26Södra – Vomb 135>10röd
2021-08-25Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-25Södra – Vomb 135>10röd
2021-08-25Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-25Östra kusten – Sjöhusvägen5
2021-08-24Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-08-24Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-24Södra – Vomb 135>10röd
2021-08-23Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-23Södra – Vomb 135>10röd
2021-08-23Östra – Badplatsen>10röd
2021-08-23Mitt på sjön0
2021-08-22Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-22Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-08-21Norra – Sjögårdens badplats>10röd10
2021-08-21Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-21Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-20Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-20Norra – Fiskarehuset2-10gul
2021-08-19Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-19Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-19Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-18Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-18Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd>10
2021-08-18Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-17Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-17Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-17Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-16Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-16Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-16Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-16Mitt på sjön9
2021-08-15Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-15Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-14Östra kusten - Sjöhusvägenröd10
2021-08-14Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-14Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-13Norra-Sjögårdens Badplats>10röd
2021-08-13Södra- Vomb 135>10röd
2021-08-12Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-12Södra – Vomb 1352-10gul
2021-08-11Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-11Södra – Vomb 1352-10gul
2021-08-10Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-10Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-10Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-09Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-09Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-09Mitt på sjön0
2021-08-09Östra – Badplatsen<2grön
2021-08-09Södra – Vomb 135>10röd
2021-08-09Norra – Fiskarehuset>10röd
2021-08-08Södra – Vombsjögården>10röd0
2021-08-08Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-08Norra – Fiskarehuset2-10gul
2021-08-07Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-07Norra – Fiskarehuset2-10gul
2021-08-07Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-06Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-06Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-06Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-05Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-05Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-05Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-04Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-04Södra – Vombsjögården>10röd
2021-08-03Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-03Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-03Södra – Vomb 1352-10gul
2021-08-02Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-08-02Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-08-02Södra – Vomb 1352-10gul
2021-08-02Mitt på sjön0
2021-07-31Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-31Södra – Vomb 135>10röd
2021-07-30Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-29Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-29Södra – Vombsjögården2-10gul
2021-07-28Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-27Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-26Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-26MItt på sjön0
2021-7-25Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-7-25Södra – Vomb 135>10röd
2021-7-25Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd0
2021-7-25Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-24
Norra – Sjögårdens badplats>10
röd
2021-07-24Södra – Vomb 1352-10gul
2021-07-24Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-23Norra – Sjögårdens badplats>10röd5
2021-07-23Södra – Vomb 1352-10gul
2021-07-23Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-22Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-22Södra – Vomb 1352-10gul
2021-07-22Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-21Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-21Södra – Vomb 1352-10gul
2021-07-21Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-20
Norra – Sjögårdens badplats2-10
gul
2021-07-20
Södra – Vomb 1352-10
gul
2021-07-20
Östra – Badplatsen>10röd
2021-07-19Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-19Södra – Vomb 1352-10gul
2021-07-19Östra – Badplatsen2-10gul
2021-07-19Mitt på sjön0
2021-07-18
Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-18Södra – Vomb 135>10röd
2021-07-18Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-07-17Södra - Vomb1352-10gul
2021-07-17Norra. - Sjöhusgårdens badplats2-10gul
2021-07-17Östra - Sjöhusvägen2-10gul
2021-07-15Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-15Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-07-15Södra – Vombsjögården>10röd
2021-07-14Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-14Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-07-14Södra – Vombsjögården>10röd
2021-07-13Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-13Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-07-13Södra – Vombsjögården>10röd
2021-07-12Södra – Vombsjögården>10röd
2021-07-12Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-07-12Norra – Sjögårdens badplats>10röd
2021-07-12Mitt i sjön0
2021-07-11Södra – Vombsjögården2-10gul
2021-07-11Östra kusten – Sjöhusvägen2-10gul
2021-07-11Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-10Södra – Vombsjögården2-10gul
2021-07-10Norra – Sjögårdens badplats2-10gul
2021-07-10Östra kusten – Sjöhusvägen>10röd
2021-07-09Norra kusten2-10gul
2021-07-09Södra/sydvästra kusten>10röd0
2021-07-09Sjöhusvägen - Östra kusten>10röd0
2021-07-08Norra kusten2-10gul
2021-07-07Sjöhusvägen – Östra kusten2-10gul
2021-07-07Norra kusten2-10gul
2021-07-07Södra/sydvästra kusten>10röd
2021-07-06Sjöhusvägen – Östra kusten>2 och <10gul
2021-07-06Norra kusten>2 och <10gul
2021-07-06Södra/sydvästra kusten>10röd2.5
2021-07-05Mitt i sjön0
2021-07-05Norra kusten2-10gul
2021-07-05Södra/sydvästra kusten>10röd
2021-07-04Norra stranden<2blå
2021-07-04Badplatsen (Östra)2-10gul
2021-07-04Vombsjögården>10röd
2021-07-03Vombsjögården<2blå
2021-07-03Norra stranden<2blå
2021-07-03Badplatsen (Östra)2-10gul
2021-07-02Södra/sydvästra kusten<2blå
2021-07-02Badplatsen – Östra Vombsjön<2blå
2021-07-02Norra kusten>2 och <10gul
2021-07-01Mitt i sjön0
2021-07-01Vombsjögården<2blå
2021-07-01Norra stranden<2blå
2021-07-01Badplatsen (Östra)<2blå

Provtagningsplatser i Vombsjön

Bedömningsgrunder

Eftersom det inte finns några svenska gränsvärden för cyanobakterier i badvattnet har vi gjort en bedömning av algblomningen utifrån WHOs gränsvärden. Bedömningen har uppdelats i tre färger: blå, gul och röd (se tabellen nedan för mer information).

Algförekomst (mg/L)BedömningWHOs rekommendationer*
<2BlåLåg risk för negativa hälsoeffekter. Vid 2 mg cyanobakterier/L kan algblomning ge hudirritation i samband med bad. Toxinhalter bedöms vara för låga för att utgöra en hälsofara.
2-10GulMåttlig risk för negativa hälsoeffekter. Vid 10 mg cyanobaktierer/L kan toxinhalter utgöra en hälsofara främst för småbarn och husdjur vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad.
>10RödHög risk för negativa hälsoeffekter. Vid skumbildning kan toxinhalter utgöra en akut hälsofara vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad.

*World Health Organization. 2003. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1 Coastal and fresh waters

Kontaktinformation: projektledare Karin Rengefors, Lunds universitet.

AlgVomb@biol.lu.se

Hemsida: https://www.biologi.lu.se/karin-rengefors